Menu Zamknij

Pompy ciepła

Montaż i serwis pomp ciepła

Pompa ciepła to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących sobie nowoczesne, przemyślane rozwiązania. Wykorzystanie energii płynącej wprost z natury jest już nie tylko kwestią mody, ale realnym sposobem na obniżenie kosztów ogrzewania i chłodzenia w domu, w biurze, w firmie. Instalując pompy ciepła przyczyniamy się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i ochrony środowiska. Zainstalowanie pompy ciepła jako nieograniczonego i odnawialnego źródła energii, należy rozważyć na samym początku procesu projektowania każdego domu. Uwzględnienie w inwestycji tego niezwykle ekologicznego i ekonomicznego rozwiązania przyniesie wiele korzyści. Od zmniejszenia zużycia energii w skali roku, przez obniżenie kosztów eksploatacji, po brak emisji szkodliwych substancji. Pompy ciepła łączą w sobie oszczędności kosztów ogrzewania i wytwarzanie ciepła, które jest przyjazne dla środowiska. Energia, którą wykorzystuje pompa ciepła (środowisko naturalne) dostępna jest dla nas całkowicie za darmo bez żadnych ograniczeń. System grzewczy potrzebuje jedynie pokrycia kosztów do uruchomienia pompy.

Pompa ciepła obok swojej głównej funkcji jako urządzenia grzewczego, może także służyć do chłodzenia dwoma różnymi metodami: chłodzenie aktywne (active cooling) i chłodzenie pasywne („natural cooling“). Przy chłodzeniu pasywnym solanka, względnie woda gruntowa, pobiera przez wymiennik ciepło z obiegu grzewczego/chłodniczego i odprowadza je na zewnątrz, wykorzystując do chłodzenia naturalnie niższą temperaturę źródła dolnego (gruntu lub wody). Oprócz regulatora i pompy obiegowej sama pompa ciepła w procesie tym nie uczestniczy. Dlatego „natural cooling“ jest szczególnie energooszczędną i tanią metodą chłodzenia budynków i regeneracji dolnego źródła. Przy chłodzeniu aktywnym („active cooling“) odwraca się po prostu sposób działania pompy ciepła. Następuje to przez wewnętrzne przełączenie obiegu chłodniczego oraz zamianę przyłączy obiegu źródła dolnego i górnego. Pompa ciepła zaczyna wtedy wytwarzać aktywnie chłód, tak jak klimatyzator lub domowe chłodziarki. Odprowadzane w ten sposób z pomieszczeń zbędne ciepło można jednak wykorzystywać także bezpośrednio: na przykład do podgrzania c.w.u. (cieplej wody użytkowej) lub wody w basenie. W ten sposób można efektywnie skojarzyć ze sobą funkcje chłodzenia i ogrzewania.

Thermia pompy ciepła

Zasada działania:

Pompa ciepła to urządzenie wielkością i wyglądem przypominające niewielką lodówkę. Pompa ciepła służy do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody. Do ogrzewania wykorzystuje ciepło, które dzięki przemianom termodynamicznym – takim samym, jakie zachodzą w zwykłych lodówkach, a także klimatyzatorach transferuje ze źródła o niższej temperaturze do cieplejszego ośrodka. Zimne źródło, zwane dolnym, z którego jest odbierane ciepło, to grunt, woda, a nawet powietrze. Źródłem górnym, do którego ciepło jest dostarczane, jest ogrzewana przez pompę woda (rzadziej powietrze), która krąży w instalacji grzewczej. A zatem pompa jako taka nie wytwarza ciepła, tylko je przekazuje z dolnego do górnego źródła.

Pompy ciepła Geoterm

Ciepło z gruntu, wody i powietrza

Decydując się na pompę ciepła stajemy się niezależni od paliw kopalnianych i jednocześnie przyczyniamy się do zmniejszenia emisji CO2 oraz ochrony klimatu. Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które pobiera ciepło z natury magazynowane w gruncie, wodzie czy powietrzu atmosferycznym i ogrzewa nasze domy. Ziemia posiada zdolność akumulacji ciepła. Zgromadzoną energię przy pomocy odwiertu, kolektora z płynem niezamarzającym i pompy ciepła można z łatwością wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej i do chłodzenia. W ten naturalny sposób uzyskujemy idealny komfort cieplny, zyskując spore oszczędności i minimalizując negatywne oddziaływanie na środowisko. Pompy ciepła wykorzystują „bezpłatną” energię z otoczenia, zapewniając ogrzewanie domów jedno, dwu i wielorodzinnych. Jest to jeden z najbardziej oszczędnych, efektywnych i ekologicznych sposobów ogrzewania i chłodzenia. Pompa ciepła jest jednym z najbardziej efektywnych urządzeń grzewczych a gruntowa pompa ciepła jest najbardziej efektywnym i ekonomicznym urządzeniem grzewczym i chłodniczym dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej pochodzącej ze słońca a zgromadzonej w powietrzu, gruncie i wodzie powierzchniowej-podziemnej.

Chwilowa efektywność pompy ciepła jest wyrażana współczynnikiem COP. Jeśli wynosi ona przykładowo 5 to oznacza to, że na każdy 1 kW zużywanej energii elektrycznej przypada 5 kW wytwarzanego łącznie ciepła. Pompa ciepła wykorzystuje więc 1 kW energii elektrycznej i 4 kW ciepła z otoczenia, aby oddać w sumie 5 kW ciepła. Sezonowy współczynnik efektywności pompy ciepła jako wskaźnik przy projektowaniu instalacji należy rozpatrywać jej przewidywaną eksploatację w trakcie całego roku. W tym celu określa się stosunek oddanej ilości ciepła do całej pracy elektrycznej instalacji pompy ciepła. Uwzględnia się wiec także zużycie prądu przez pompy obiegowe, regulatory grzałki elektryczne itp. Stosunek ten nazywa się sezonowym współczynnikiem efektywności (SPF) pompy ciepła. Z kolei współczynnik efektywności pompy ciepła COP ( Coefficient of Performance) jest stosunkiem oddawanej mocy cieplnej do poboru mocy. Im większa jest ta liczba, tym bardziej efektywnie pracuje pompa ciepła.

Pompa ciepła do budynków nowych i modernizowanych

Pompy ciepła można stosować w instalacjach hybrydowych w budynkach nowych i do modernizacji budynków istniejących. Można je eksploatować wraz z instalacjami kolektorów słonecznych i istniejącym ogrzewaniem olejowym lub gazowym, jako system multiwalentny. W ten sposób każdy inwestor czy właściciel nieruchomości może łatwo zrealizować instalacje wg własnych indywidualnych potrzeb. Przykładowo ogrzewanie grzejnikowe wymaga temperatur sięgających 70°C. Natomiast przy ogrzewaniu podłogowym wystarczy temperatura na zasilaniu około 30°C. Tak więc pompy ciepła nadają się zarówno do stosowania w instalacjach nowych, jak i modernizowanych. Pompy ciepła niskotemperaturowe oferują zdecydowanie wyższą sprawność przy niższych temperaturach na zasilaniu ok. 30-40°C (ogrzewanie podłogowe). Natomiast przy instalacjach grzejnikowych stosujemy pompy ciepła wysoko-temperaturowe lub pompy ciepła z bezpośrednim wtryskiem EVI, które to najlepiej nadają się do tego celu. Nowoczesne pompy ciepła powietrze-woda typu split i monoblok posiadają bardzo ciche jednostki zewnętrzne.

Pompy ciepła Geoterm

Zarówno pompa ciepła typu split jak i pompa ciepła typu monoblok „ z dużym zapasem”spełniają wszystkie normy związane z emisją hałasu. Montowane przez naszą firmę powietrzne pompy ciepła posiadają wysokiej jakości, zoptymalizowane akustycznie wentylatory w połączeniu z inteligentnym sterowaniem ich obrotów redukują istotnie emisje dźwięku powietrznego pod obciążeniem pełnym i częściowym. Wyeliminowane zostają niskie częstotliwości, które przy konwencjonalnych-starych pompach ciepła uważane są za szczególnie uciążliwe. Pompy ciepła nocami są jeszcze bardziej ciche. W trybie nocnym moc akustyczna wentylatora i sprężarki jest jeszcze dodatkowo redukowana. Funkcja taka jest istotna tam, gdzie konieczne jest spełnienie wymogów ustawowych dla emisji dźwięku (35 dB(A)) na przykład w rejonach gęstej zabudowy domów szeregowych. Wymóg zapisany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska spełniony jest już w odległości 1,8 m od urządzenia. Instalując pompę ciepła obniżamy znacząco koszty ogrzewania domu. Dodatkowo montując instalację fotowoltaiczną można jeszcze bardziej obniżyć koszty utrzymania domu, jednocześnie zmniejszając ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, przyczyniając się tym do ochrony środowiska. Instalacja fotowoltaiczna powinna być dostosowana do rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w twojej firmie i w domu. Prawidłowo dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na znaczne obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Pompa ciepła woda woda

Pompa ciepła woda/woda

Pompy ciepła typu woda/woda korzystają z ciepła zgromadzonego w wodzie gruntowej. Temperatura wody gruntowej przez całą zimę wynosi około 6-10°C, a więc jest efektywnym dolnym źródłem. Do jej działania  potrzebne są dwie studnie głębinowe: czerpna i zrzutowa – z pierwszej czerpana jest woda, z której pompa odbiera ciepło, do drugiej – odprowadzana woda, która oddała już ciepło. Odmienną sytuację mamy przy dostępie do zbiornika wodnego, gdyż wtedy nie musimy  wiercić studni.

Zimą, temperatura wody na dnie  nie spada poniżej 6°C, więc działanie pompy wykorzystującej jej ciepło jest dość wydajne.  Jedynym problemem jest kłopotliwość  eksploatacji, a mianowicie chodzi o zanieczyszczenie wody. Z reguły woda wymaga filtrowania oraz okresowej wymiany elementów instalacji transportującej wodę, które w praktyce dość szybko korodują. W sumie, mimo wysokiej efektywności, eksploatacja takich pomp ciepła jest dość droga i opłaca się je stosować jedynie w obiektach o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.

Gruntowa pompa ciepła

Od głębokości około 1,5 m temperatura gruntu wynosi od 0 do 8°C, co umożliwia ekonomiczną pracę pompy – ilość ciepła pozyskiwanego z położonego na tej głębokości poziomego wymiennika ciepła może być trzy-cztery razy większa od ilości energii elektrycznej zużywanej przez pompę. Jeszcze lepsze efekty osiąga się, stosując wymiennik gruntowy z rurami umieszczonymi pionowo w głębokich odwiertach (od kilkudziesięciu do ponad dwustu metrów), które tworzą tak zwane sondy. Wymiennik ciepła w postaci sond pionowych zapewnia korzystne parametry pracy pompy ciepła i ich stabilność przez cały sezon grzewczy, czego nie gwarantuje wymiennik poziomy. Jego temperatura wyraźnie się obniża po dłuższym czasie działania pompy, co powoduje zmniejszenie efektywności jej pracy. Niestety, koszt wykonania wymiennika pionowego jest co najmniej o połowę większy niż poziomego. Dlatego najczęściej wybieranym przez inwestorów wariantem jest pompa ciepła z poziomym wymiennikiem gruntowym. Zapewnia ona niskie koszty eksploatacji, co najmniej o połowę mniejsze niż ogrzewanie gazem ziemnym, a koszty inwestycyjne pozostają na rozsądnym poziomie.

Wykonanie gruntowego wymiennika ciepła to najbardziej kłopotliwy etap instalowania pompy ciepła. Od doboru i prawidłowej instalacji wymiennika w największym stopniu zależy jej poprawna i ekonomiczna praca. Aby uzyskać jak najwięcej ciepła, taki wymiennik powinien się znaleźć na głębokości, na której temperatura gruntu jest najwyższa. W praktyce, ze względu na koszty i opłacalność inwestycji, układa się go na głębokości nieco większej niż strefa przemarzania gruntu.

Gruntowa pompa ciepła
Pompa ciepła powietrze woda

Pompa ciepła powietrze/woda

Pompy ciepła typu powietrze/woda pozwalają na zmniejszenie kosztów ogrzewania domu i produkcji ciepłej wody użytkowej. Redukcja tych kosztów może sięgać aż 75%, w zależności od kilku czynników, takich jak lokalizacja, wielkość domu, rodzaj ogrzewania oraz od ewentualnego korzystania z funkcji chłodzenia. Inwestycja w pompę ciepła jest relatywnie niska, gdyż pompy ciepła typu powietrze/woda, w przeciwieństwie do gruntowych pomp ciepła, nie wymagają jakichkolwiek prac ziemnych. Pompy ciepła charakteryzują się wysoką wydajnością pracy, co sprawia, że w obiektach modernizowanych okres zwrotu inwestycji w urządzenie, jest niezwykle krótki. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen oleju opałowego, czy gazu, mało prawdopodobnym jest, aby ktokolwiek żałował instalacji powietrznej pompy ciepła. W rzeczywistości, już od pierwszego miesiąca będziesz mógł cieszyć się bezobsługowym, efektywnym i ekonomicznym ogrzewaniem. Powietrze zewnętrzne można wykorzystać do ogrzewania, a także do chłodzenia budynku. Nawet przy ujemnych temperaturach, powietrze zawiera ciepło, które można pobrać dzięki nowoczesnej pompie ciepła typu powietrze/woda, a następnie wykorzystać je do ogrzania domu i ciepłej wody użytkowej. Ta sama pompa ciepła może być wykorzystana jako urządzenie chłodnicze, chłodząc dom w okresie letnim.

 

Pompy ciepła powietrze/woda jako źródło ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne, w związku z czym wykonywanie dolnego źródła w postaci sond pionowych lub kolektora gruntowego jest zbędne, a produkcja ciepła jest możliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz budynku spada do -25°C. Powietrzne pompy ciepła stanowią znakomitą alternatywę dla pomp gruntowych, gdy działka jest mała i nie ma możliwości wykonania wymiennika gruntowego poziomego, pionowego lub w przypadku, gdy chcemy zmniejszyć koszty inwestycyjne. Również w przypadku ogrzewania domu, zasilanego innymi, konwencjonalnymi źródłami ciepła, takimi jak kotły olejowe, węgiel bądź gaz ziemny. Pompa ciepła powietrze-woda nie wymaga sondy gruntowej, studni ani działki, a jedynie miejsca do zamontowania jednostki zewnętrznej. Pompa ciepła powietrze-woda może być wykonana jako urządzenie jednoczęściowe złożone z jednostki zewnętrznej typu monoblok lub jako system modułowy typu split. System modułowy obejmuje jednostkę zewnętrzną i jednostkę wewnętrzną. Pompy ciepła powietrze-woda nie wymagają przebudowy instalacji ani osobnych powierzchni. Dlatego doskonale nadają się do modernizacji instalacji ogrzewania i do nieruchomości o trudnym dostępie do wolnego gruntu. Instalacje z pompami ciepła powietrze-woda mogą być bez trudu rozbudowywane, na przykład łączone z panelami słonecznymi i kotłami kondensacyjnymi. Pompy ciepła powietrze-woda są najtańsze, lecz ich moc i sprawność spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej.

Profesjonalny projekt

Profesjonalny
projekt

Odpowiedni dobór urządzeń

Odpowiedni
dobór urządzeń

Szeroka oferta sprzedaży urządzeń

Szeroka oferta
sprzedaży urządzeń

Fachowy montaż

Fachowy
montaż

Szybki serwis

Szybki
serwis

Atrakcyjne ceny i szybki czas realizacji

Atrakcyjne ceny i
szybki czas realizacji